Укрепяване на пороите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Трън

Обект: 2332 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26352.00 Първа: 18.09.2023
Втора: 18.09.2023

ДГС Трън

Обект: 2330П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21640.00 Първа: 10.08.2023
Втора: 10.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15640.00 Първа: 10.08.2023
Втора: 10.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13320.00 Първа: 10.08.2023
Втора: 10.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21120.00 Първа: 10.08.2023
Втора: 10.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52240.00 Първа: 10.08.2023
Втора: 10.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2318С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2800.00 Първа: 17.07.2023
Втора: 17.07.2023

ДГС Трън

Обект: 2325П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 27168.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДГС Трън

Обект: 2324С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1360.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДГС Трън

Обект: 2322МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40768.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 19.07.2023

ДГС Трън

Обект: 2319П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14720.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Трън

Обект: 2317МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15840.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Трън

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 106992.00 Първа: 18.04.2023
Втора: 18.04.2023

ДГС Трън

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32624.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Трън

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28008.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023