Укрепяване на пороите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Трън

Обект: 2317МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15840.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Трън

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 99120.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Трън

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26408.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023

ДГС Трън

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26408.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023