Укрепяване на пороите!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Трън

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 188492.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023