Укрепяване на пороите!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Трън

Обект: 2330П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55862.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31188.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28734.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42975.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 109557.00 Първа: 27.07.2023
Втора: 03.08.2023

ДГС Трън

Обект: 2322МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 95416.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 18.07.2023

ДГС Трън

Обект: 2317МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44746.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 214119.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73236.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59069.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 70451.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 121531.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68222.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 115050.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 119373.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60954.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42314.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34653.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34854.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88005.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97791.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 70458.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42582.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023