Укрепяване на пороите!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Трън

Обект: 2317МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42395.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 99120.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59158.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55688.00 Първа: 02.03.2023
Втора: 02.03.2023

ДГС Трън

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 64074.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 110312.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60484.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93797.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 114656.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57770.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 05.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39686.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32322.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28527.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75240.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82917.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 70458.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Трън

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35979.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023