Укрепяване на пороите!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Трън

Обект: 2419MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 0.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024

ДГС Трън

Обект: 2401Д Статус: Отказана
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 311890.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Трън

Обект: 2418МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29409.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024

ДГС Трън

Обект: 2417МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3589.00 Първа: 25.01.2024
Втора: 25.01.2024