Укрепяване на пороите!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Трън

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3858.81 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Трън

Обект: първо и второ отглеждане на двугодишни горски култури (ръчно плевене, разрохкване на почвата и окопаване в площадки 30/30) в подотдели 80а, 466р, в териториалния обхват на ДГС Трън, общ. Трън Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4251.41 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024

ДГС Трън

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8281.67 Първа: 12.04.2024
Втора: 12.04.2024