Укрепяване на пороите!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Трън

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 1284.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 01.06.2023

ДГС Трън

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 03.04.2023
Втора: 03.04.2023